دکتر لیاقتی مدیرعامل صندوق ملی حمایت از محیط زیست گفت :

 

وی گفت : بند ( ب ) ماده 68 قانون برنامه پنجم به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصول 72 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارده به محیط زیست و تخریب آن، صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس کند.

    دکتر لیاقتی گفت :  این صندوق ها عموما توسط دولت ها تاسیس و از محل وجوه مالیات های محیط زیستی، جرایم آلودگی، هزینه های حاصل از عوارض بر محصولات، هزینه های استفاده از محیط زیست  و غیره به صورت عوارض تامین می شوند. و همچنین با هدف واسطه گری و عاملیت مالی به وسیله سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی یا توسط حکومت های ملی تاسیس می شوند

وی در ادامه :

1-‏ تأمین و تجهیز منابع مالی از محل های پیش بینی شده در قانون درجهت تحقق اهداف قانونی تشکیل صندوق
2- اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و به طور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی
3- اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیا و مدیریت تنوع زیستی (شامل زیستگاه، زیست بوم، گونه و ژن)
4- حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم
5- حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی
6- اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگیحدود عملیات صندوق ایران  بر مبنای اساسنامه برشمرد

/ 0 نظر / 33 بازدید